Čí sny sníš
Žánr: Experimentální komorní drama
Rok: 2016
Tým: Balda Jakub Balhar, Ciri Tereza Staňková, Godric Martin Hanzl
Web: larpovadatabaze
Čí sny sníš

Jedná se o experimentální hru na hranici toho, co nazýváme larpem, neboť je postavená na vnímání hudby a neverbální komunikaci. Nemusíte umět tančit, existuje mnoho jiných způsobů vyjádření – postoj, pohled, dotek, pohyb. Hra je poetická, silně prožitková a do určité míry abstraktní. Provede vás příběhem a nechá vám velkou volnost v jeho ztvárnění a interpretaci.

Larp pracuje se závažnými tématy – ztrátou blízkého člověka, hledáním smyslu života, osamělostí, sebevraždou, osudovostí lásky či komplikovanými partnerskými vztahy. Součástí hry je fyzický kontakt zhruba na úrovni objetí a držení za ruku.

Hra vznikla na larpworkhopu v roce 2016.